Kodinomaista asumista keskellä idyllistä
Vanhaa Raumaa

Palvelukoti Kokkila tarjoaa tehostettua palveluasumista keskellä ainutlaatuista Vanhaa Raumaa. Koulutettu ja vakituinen henkilökuntamme on mukana luomassa mukavaa ja viihtyisää ilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. Asukkaiden ateriat valmistetaan omassa keittiössä.

Hyvä hualempitto ja kotoruakka Kokkilas!

Kokkilassa on turvallinen, lämmin ja kodinomainen ympäristö.

Palvelut

Hoito Palvelukoti Kokkilassa on yksilöllistä ja asukasta kunnioittavaa. Kokkilalle on myönnetty ISO 9001:2015 laatusertifikaatti. Työntekijämme ovat työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita. Käytössämme on omahoitajajärjestelmä ja noudatamme kuntoutumista edistävää toimintatapaa.

Palvelukodissa käy yksityinen lääkäri 2-3 viikon välein. Palveluumme kuuluu myös laboratorionäytteiden otto.

Kampaaja ja jalkahoitaja käyvät meillä säännöllisesti.

Viriketoiminta

Yhdessä asukkaiden kanssa tehtävällä viriketoiminnalla haluamme edistää asukkaiden kuntoutumista ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. Käytössämme on Sävelsirkku-ääniohjelmisto, mikä mahdollistaa monipuolisen viriketoiminnan.

 

Arvot

  • Yksilöllisyys
  • Omatoimisuus
  • Turvallisuus
  • Vastuullisuus
  • Hoidon jatkuvuus

 

Tilta Kokin perintö elää ja vaikuttaa Raumalla.

Historia

Palvelukoti Kokkilan syntyyn on olennaisesti vaikuttanut kätilö Tilta Kokki, joka piti 10-paikkaista synnytyslaitosta Kulmalankatu 1:ssä.  Lopetettuaan synnytyslaitoksen toiminnan v. 1924, hän muutti talon vuokra-asunnoiksi.

Tilta Kokki oli yhteiskunnallisesti valveutunut. Hän toimi mm. kolmisenkymmentä vuotta Rauman kaupunginvaltuutettuna. Liityttyään Lotta Svärd -järjestöön sen perustamisvuonna 1918, hän toimi Rauman osaston monivuotisena puheenjohtajana sekä Satakunnan piirihallituksen jäsenenä järjestön lopettamiseen saakka.

Tilta Kokki testamenttasi  Kulmalankadun tontin ja sillä olevan kiinteistön Rauman Vanhainkotiyhdistykselle. Testamentin ehtona oli, että tontille perustetaan vanhainkoti, mikä kantaa hänen nimeään. Kokkila aloitti toimintansa heinäkuussa vuonna 1955.

Tehostettua palveluasumista 56 asukkaalle.

Asukkaaksi hakeutuminen

Asukkaaksi hakeudutaan oman kunnan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Kokkilaan. Kokkila on Rauman, Laitilan ja Pyhärannan vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjä. Palveluseteli on kunnan asukkaalleen myöntämä sitoumus, jonka mukaan kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan hoivapalvelun kunnan ennalta määräämään arvoon asti.

Asukastyytyväisyys- ja omaiskysely

Asukkaille ja heidän omaisilleen tehdään tyytyväisyyskyselyt säännöllisesti. Kyselyiden tulosten perusteella palvelukodin palveluja ja hoitoa kehitetään yksilöllisempään ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Laatusertifiointi

Toimintamme on sertifioitu ISO 9001:2015 järjestelmän mukaisesti vuonna 2011.

Yhteystiedot

Palvelukoti Kokkila
Kulmalankatu 1

Helena Vallin, johtaja
Puh. 02 822 5052 / 040 564 9587

Sairaanhoitajat
Puh. 02 533 4025